#

Mibiliteit, dag na dag een maatschappelijke uitdaging

Volgens Mobiliteit Brussel zou een daling van het aantal auto’s met 10% de files met 40% kunnen verminderen. Dit blijkt in de maanden juli en augustus, waarin het verkeer altijd vlotter verloopt. Uiteraard moeten er andere factoren in rekening worden gebracht als we het fileprobleem definitief willen oplossen (werken, school- en kantooruren, enz.). Er moet een hele reeks van maatregelen worden getroffen en we moeten mensen bewustmaken van de echte uitdagingen.

Wanneer de media of sociale netwerken het over mobiliteit hebben, draait het niet alleen om auto’s en files, maar ook om technologie, milieu, economie, gezondheid, energie, steden, veiligheid, intermodaliteit en alternatief vervoer. Dat betekent dat mobiliteit een reële impact heeft op vele aspecten van ons dagelijkse leven. Bij deze uiteenlopende thema’s zijn diverse actoren betrokken die inzien dat de dagelijkse problemen voor de mobiliteit in en tussen steden dringend moeten worden aangepakt.

Autofabrikanten waren bij de eersten om deze problematiek aan hun toekomst te koppelen. Sommigen van hen hebben al deelwagenoplossingen ontwikkeld die beschikbaar zijn in de grote steden.

Ook de overheid is betrokken partij, door haar vermogen om een toekomstvisie ter zake te ontwikkelen. Op federaal, regionaal of lokaal niveau hebben de beleidsmakers de verantwoordelijkheid om deze kwestie in hun visie te integreren om bij te dragen tot een beter verkeer van personen en goederen. In de grote steden zijn al veel initiatieven geïmplementeerd maar toch blijven er nog veel obstakels over door de enorme omvang van de taak. Enkele van de directe middelen die beleidsmakers ter beschikking hebben, zijn het openbaar vervoer en openbare werken. De prioriteit die daaraan wordt gegeven om het fileprobleem in steden op te lossen en het vervoer van personen vlotter te laten verlopen door alternatieve vervoersmiddelen te promoten, wekt nog steeds heel wat wrevel op bij het grote publiek. Anderzijds is het ook de taak van de overheid om dat publiek en de economische actoren ervan te overtuigen hun gewoonten aan te passen en anders te gaan denken.

De economische actoren zijn in staat om dingen te veranderen: de nodige investeringen mogelijk maken, innovatieve projecten ondersteunen, een wettelijk kader bieden voor nieuwe initiatieven, het mobiliteitsbeleid van hun werknemers bijsturen, en een houding aannemen die voortdurend gericht is op de grote maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag de dag mee worden geconfronteerd.

Ook startups innoveren, zij het soms op kleinere schaal door een gebrek aan middelen. Of het nu gaat om instrumenten of alternatieve vervoersmiddelen, er zijn veel projecten om de mobiliteit te proberen verbeteren.

Tot slot is er de publieke opinie, die ook een belangrijke rol kan spelen in de paradigmaverschuiving rond deze kwestie. Veel burgers hebben hun gewoonten al veranderd door alternatieve vervoersmiddelen te testen en te gebruiken in hun dagelijkse leven en op lange termijn.

Natuurlijk moeten we nog veel initiatieven aanmoedigen, veel projecten afronden en veel mensen overtuigen om hun handelingen en gewoonten op grote schaal te wijzigen en onze verplaatsingen opnieuw uit te denken met inbegrip van deze nieuwe mobiliteitsmethodes. We zijn ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn om mobiliteit, economische prestaties en het persoonlijk welzijn van mensen in hun dagelijks privé- en beroepsleven met elkaar te verzoenen: we are mobility, meer dan ooit.