#

Privilégier la cohabitation de toutes les solutions de mobilité

Volgens Vélofollies, het grootste fietssalon van België, is het aantal verkochte nieuwe fietsen in 2017 met nog eens 2% gestegen ten opzichte van 2016. Het marktaandeel van elektrische fietsen bedraagt 45%, terwijl stadsfietsen 23,5% van de markt uitmaken en koersfietsen 10,7%. Uit onderzoek van Vélofollies blijkt ook dat er in 2017 meer vrouwenfietsen werden verkocht: 63% tegenover 37% voor mannenfietsen.

De fiets heeft de wind in de zeilen. Wist u dat de fiets in 2017 alleen al het meest geassocieerd werd media-inhoud en sociale netwerken rond mobiliteit in België? Hij blijft daarmee de trein, bus, tram, metro en taxi voor.

Net als wandelen en zwemmen is fietsen een van de belangrijkste leerprocessen van onze vroege kinderjaren. En goed kunnen fietsen is tegenwoordig cruciaal voor wie zijn tijd niet wil verliezen in het verkeer.  Begin dit jaar nam een interministeriële commissie voor verkeersveiligheid in Frankrijk dan ook de beslissing om kinderen op de basisschool te leren fietsen, net zoals ze er leren lezen, schrijven en zwemmen.

Fietsen is altijd een van de goedkoopste en snelste alternatieve vervoersmiddelen geweest. De technologische vooruitgang die hij de afgelopen jaren heeft geboekt, maakt hem tot de grootste uitdager van de auto. Dat kunt u met uw eigen ogen zien in Kopenhagen of Amsterdam. De fietsverkoop boomt. Vooral elektrische modellen kunnen heel wat gebruikers overtuigen. Mensen brengen hun kinderen naar school met een brede waaier aan fietskarren en bakfietsen. Deze fietsen met 2 of 3 wielen zijn zo geconfigureerd dat ze meer bagage kunnen vervoeren dan traditionele fietsen. Met een elektrische fiets rijden ze ook vlotter naar het werk, hellingen of geen hellingen. Steeds meer fietsen zijn gekoppeld aan apps waarmee men ze kan vergrendelen en ontgrendelen (geen ketting meer nodig). Ook maken deze apps het mogelijk om een veiligere route te kiezen of statistieken te verzamelen om het gebruik te optimaliseren.

Een ander alternatief dat een groeiend succes kent, is de gedeelde auto. In dit snel groeiende marktsegment moet een onderscheid worden gemaakt tussen deelwagens met een vaste standplaats en auto’s die men overal kan achterlaten (‘free floating’ genaamd). Beide oplossingen bestaan naast elkaar en bieden een andere manier om de auto te gebruiken in de stad. In 2017 waren er in het Brussels Gewest 218 vaste stations, goed voor 623 plaatsen, een stijging met 25% ten opzichte van het jaar ervoor. Het doel bestaat erin om tegen 2020 maar liefst 800 plaatsen te hebben.

U ziet het: in de toekomst zullen er meer oplossingen naast elkaar bestaan. Micromobiliteit is zelfs compatibel met de (al dan niet gedeelde) auto, omdat de auto alternatieve individuele en opvouwbare vervoersmiddelen (fietsen, hoverboards, steps, eenwielers) kan vervoeren om multimodale reizen mogelijk te maken.