#

Navigation

Het steeds grotere transportaanbod in stedelijk milieu zorgt voor een groeiend aantal mogelijkheden om zich te verplaatsen, maar tegelijkertijd wordt de beschikbare informatie ook complexer en moeilijker te overzien.
Gelukkig bestaan er tegenwoordig heel wat applicaties die helpen om het bos door de bomen te zien.
Eens je deze tools kent, wordt zich verplaatsen kinderspel!

Om je hierbij te helpen, maakten we een overzicht van de beste applicaties die beschikbaar zijn in Brussel en elders in België.

downloads

De multimodale routeplanners

Deze applicaties stellen voor één traject verschillende vervoeropties voor. Zowel de reisduur, de gebruikte transportwijzen als de aansluitingen worden vermeld, wat gedetailleerde informatie oplevert met betrekking tot de verplaatsing.

De multimodale routeplanners & GPS

Deze apps zijn het volledigst want ze integreren behalve een mutimodale routeplanner ook een GPS-functie met stembegeleiding turn by turn

Waze


Met de steun van ...