#

Intermodaliteit, een erg actueel concept

Volgens Wikipedia: Een vorm van multimodaal transport waarbij goederen of reizigers met meerdere vervoermiddelen (modaliteiten) worden getransporteerd.

Intermodaliteit is een stokoud en tegelijk bijzonder actueel concept. De ene dag neem ik de auto en vervolgens de trein en de taxi. De andere dag neem ik mijn fiets en daarna de trein en de metro. Vandaag de dag reizen mensen op veel verschillende manieren maar toch geven de meesten nog steeds de voorkeur aan hun auto. Daardoor slibben de wegen naar de stad alsmaar meer dicht en zijn files op de grote stadsassen dagelijkse kost. In de toekomst moet intermodaliteit dus intelligent en geïntegreerd zijn, zonder daarbij de auto uit het oog te verliezen.

Het volstaat niet dat de overheid beslist om de stedelijke ruimte te herontwikkelen of het openbaar vervoer uit te breiden. Politici, ondernemers en burgers moeten ook de individuele vrijheid respecteren. Om daarin te slagen zal iedereen toegevingen moeten doen en het persoonlijke en collectieve belang van duurzame mobiliteit moeten begrijpen.

Sommige steden genieten een sterke reputatie voor hun beleid ter zake. In Kopenhagen stelt het verkeer geen problemen. De grote aders zijn breed en iedereen kan er in alle veiligheid rijden. De fiets is er koning omdat hij net als overal het meest eenvoudige en economische vervoermiddel is maar ook dankzij de politieke wil van de jaren zeventig om het hoofd te bieden aan de aardoliecrisis en de hoge brandstofkosten. En toch rijden er nog steeds veel auto’s rond. Wat veranderd is, is de integratie van de verschillende vervoersmiddelen. De veiligheid van de gebruikers wordt verzekerd door brede fietspaden waar aan sociaal fietsen wordt gedaan. Er is overal plaats om met drie naast elkaar te rijden dus zelfs wanneer twee langzame babbelaars naast elkaar fietsen, kan een snellere fietser er nog steeds voorbij. In de winter, als het sneeuwt, worden de fietspaden eerst vrijgemaakt en pas daarna de wegen zelf. In de autonome metro (zonder chauffeur) en de trein, kunt u gemakkelijk uw fiets meenemen. Op sommige wegen worden de verkeerslichten gesynchroniseerd volgens de snelheid van fietsers en niet die van auto’s…

Het is niet de bedoeling om een vervoerswijze te bevoordelen, maar om het gebruik van de verschillende vervoerswijzen te vergemakkelijken door een vloeiend en veilig gebruik te garanderen. De intermodaliteit van de toekomst is dan ook de zekerheid van een duurzame mobiliteit van personen en goederen waarbij alle vervoersmiddelen op intelligente en geïntegreerde wijzen samenwerken: voldoende openbaar vervoer dat in real time kan worden opgevolgd met apps, vloten van alternatieve vervoersmiddelen die overal in de stad beschikbaar zijn, gedeelde auto’s die men kan ontgrendelen met een smartphone, intelligente abonnementen waarvan de prijs verschillende transportmodi omvat.

In de grote Belgische steden bestaat het multimodale aanbod al en moet het worden aangemoedigd. Het zal langzaam maar zeker worden uitgebreid naarmate de infrastructuur wordt voorzien en alle oplossingen worden geïntegreerd.


Met de steun van ...